Технічна група UA-IX

 

Технічна група UA-IX здійснює перевірку претендентів на відповідність технічним умовам договору.


 

Склад Технічної групи:

  • Першин Сергій (ДП "УКРМОТ") - Керівник Технічної групи ДП "UA-IX
  • Половинка Михайло (ТОВ "Мегабіт Сервіс")
  • Сорокун Тарас (ТОВ "Адамант")
  • Туровський Олександр (ТОВ "ІМК")

 

 

 

Затверджено рішенням Правління від 19.08.2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ 

про Технічну групу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ"

 

1. Загальні положення

1.1. Технічна Група ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ “UA-IX” (надалі – “Група”) є робочим органом ДП «UA-IX», яка діє на громадських засадах.

1.2. Терміни, що вживаються в тексті цього Положення та не визначені в ньому окремо, мають визначення, встановлені Статутом ДП «UA-IX» (надалі – Статут).

1.3. Основною метою діяльності Групи є технічна перевірка, яка проводиться в два етапи, на відповідність до технічних вимог діючої документації ДП «UA-IX»:

- перевірка Претендента – після отримання заяви на підключення;

- перевірка Учасника – після укладення Договору.

1.4. Рішення (висновки, рекомендації тощо), які приймаються (надаються) Групою, мають обов'язковий характер і повинні бути враховані Директором.

1.5. У своїй діяльності Група керується цим Положенням, Статутом ДП «UA-IX», іншими внутрішніми документами ДП «UA-IX».

 

2. Основні завдання Групи

2.1. Здійснення перевірки Претендента на відповідність до технічних вимог, зазначених у п.4.3.1 цього Положення.

2.2. Здійснення перевірки Учасника на відповідність до технічних вимог, зазначених у п.4.3.2 цього Положення та у Правилах підключення нових учасників (Додаток №3 до Договору про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет-трафіком).

 

3. Організаційна структура

3.1. Персональний склад Групи формується з технічних спеціалістів підприємств - Учасників мережі обміну трафіком - кількістю не більше 7 осіб.

3.2. Керівник Групи призначається Засновником з числа технічних адміністраторів ДП «UA-IX». Керівник Групи, у разі неможливості з об'єктивних причин виконувати свої обов'язки, призначає на час існування таких обставин зі складу Групи свого заступника.

3.3. До складу Групи з правом голосу може входити не більше трьох представників від ДП «UA-IX» та не більше одного представника від одного Учасника ДП «UA-IX».

3.4. Першопочатковий склад Групи та зміни в ньому (прийом нових членів та виключення існуючих) затверджуються Правлінням Засновника за поданням Керівника Групи.

3.5. Членство в Групі припиняється з ініціативи самого члена Групи, керівника Групи, або Правління Засновника.

3.6. Групою можуть проводитись засідання, які скликає Керівник Групи за вимогою не менше ніж двох членів Групи.

3.7. Діловодство Групи здійснює Керівник Групи. Архів Групи (рішення, рекомендації, матеріали аналізу, листування та інші документи, які стосуються діяльності Групи) зберігається у Засновника.

 

4. Порядок проведення перевірки

4.1. Перевірка здійснюється після направлення Директором ДП «UA-IX» відповідного листа в електронну розсилку Групи.

4.2. Час проведення перевірки – 3 (три) робочі дні після отримання відповідного листа від Директора ДП «UA-IX».

4.3. В ході здійснення технічної перевірки повинні бути перевірені наступні параметри:

4.3.1. При перевірці Претендента:

- наявність в RIPE DB об'єктів aut-num, inetnum і route для префіксів, які претендент збирається анонсувати в UA-IX;

- назва власника в об'єкті organization або в полі remarks співпадає з реквізитами в Заяві претендента на вступ до UA-IX

- наявність актуальної контактної інформації претендента в RIPE DB;

- наявність видимості щонайменше одного префікса претендента за межами його мережі.

4.3.2. При перевірці Учасника, що є власником автономної системи регіону RIPE:

- наявність записів export/import AS15645 в описі політики взаємодії для aut-num претендента в RIPE DB;

- в as-set, заявленому в рядку export на AS15645, повинні бути включені тільки AS Учасника і його клієнтів.

4.4. Рішення приймається голосуванням, в якому мають прийняти участь не менше ніж 50% членів Групи. Претендент або Учасник є таким, що пройшов перевірку, якщо “за” проголосували 100% осіб, які прийняли участь в голосуванні.

4.5. Результати перевірки відправляються Директору ДП «UA-IX» Керівником Групи або його заступником.

4.6. Член Групи, який голосує “проти” зобов’язаний вказати причину негативного голосування та формулює зауваження до Претендента або Учасника в електронну розсилку Групи.

4.7. В разі відсутності позитивного рішення по проходженню перевірки керівник Групи відправляє Претенденту або Учаснику зауваження членів Групи.

4.8. Після підтвердження Претендентом або Учасником готовності до повторної перевірки Директор ДП «UA-IX» відправляє листа щодо повторної перевірки в електронну розсилку Групи. Повторна перевірка може проводитись необхідну кількість разів та здійснюється на тих самих засадах та в той самий термін, що й первинна перевірка.