Порядок проведення опитування Учасників UA-IX про примусове розірвання Договору про надання послуг UA-IX (згідно з п. 12.5.1 Статуту)

1. Використовувані терміни:

Учасник - термін відповідно до Статуту ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ»;

Директор - Директор ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ»;

Договір - термін відповідно до Статуту ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ»;

Електронна розсилка - внутрішня розсилка ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ» ix-managers.

 

2. Порядок ініціації опитування.

2.1. Процедура опитування ініціюється у разі:

 • отримання Директором письмових заяв, засвідчених печаткою з проханням примусово розірвати Договір не менше ніж від 10% Учасників;
 • у разі обставин, передбачених п. 6.4 Договору.

2.2. Процедуру опитування ініціює Директор протягом десяти календарних днів, надсилаючи Учасникам письмове повідомлення, завірене печаткою, про початок процедури опитування.

2.3. Повідомлення має містити:

 • найменування Учасника стосовно якого ініціюється процедура опитування;
 • кінцевий термін опитування;
 • причини ініціації опитування.

 

3. Порядок проведення голосування.

3.1. Термін проведення опитування становить 30 календарних днів із дати ініціації.

3.2. Голос Учасника вважається дійсним, якщо:

 • листа надіслано Учасником протягом 30 днів з початку ініціації опитування;
 • містить найменування Учасника;
 • завірено печаткою;
 • однозначно висловлює одне з двох думок згоду/незгоду на примусове розірвання Договору з Учасником.

 

4. Порядок інформування про результати опитування.

4.1. Директор інформує учасників про результати опитування в електронній розсилці протягом 30 днів з моменту закінчення опитування.

4.2. Інформація про результати опитування повинна містити відомості про:

 • кількість голосів, поданих за примусове розірвання Договору з Учасником;
 • прийняте рішення.

 

5. Порядок надання результатів опитування.

5.1. Поіменні результати опитування не надаються.