Порядок проведення опитування Учасників UA-IX про прийняття Претендента в склад Учасників UA-IX

1. Використовувані терміни:

 Учасник - термін відповідно до Статуту ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ»

 Претендент - термін відповідно до Статуту ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ»

 Директор - Директор ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ»

 Договір - термін відповідно до Статуту ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ»

 Електронна розсилка - внутрішня розсилка ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ» ix-managers.

 

2. Порядок ініціації опитування.

2.1. Опитування Учасників про прийняття Претендента до складу Учасників проводиться за допомогою електронної пошти в разі, якщо проведена Технічної групою UA-IX перевірка дала позитивний результат на відповідність Претендента технічним умовам Договору та додатків до нього.

2.2. Процедуру опитування ініціює Директор, інформуючи Учасників про початок голосування в електронній розсилці. Інформація про претендентів повинна включати в себе повну назву компанії, номер автономної системи, адресу сайту, рішення Технічної групи UA-IX.

 

3. Повноваження голосуючих представників компаній-учасників.

3.1. Повноваження голосуючих представників Учасників підтверджуються офіційним листом на ім'я Директора.

3.2. Офіційний лист має бути підписаний і скріплений печаткою підприємства, із зазначенням:

- електронної адреси, з якої буде здійснюватися голосування;

- посадової особи Учасника, яка безпосередньо буде голосувати в електронній розсилці.

3.3. Директор має право на будь-якому етапі голосування вимагати від Учасників підтвердження повноважень голосуючих представників.

 

4. Порядок проведення голосування.

4.1. Голосування здійснюється шляхом направлення листа в електронну розсилку.

4.2. Голос Учасника вважається дійсним, якщо:

- лист відправлено в електронну розсилку з адреси, вказаної як адреса уповноваженого голосувати (п. 3.2);

- містить найменування Учасника;

- однозначно висловлює одну з двох думок (згода/незгода) на прийняття Претендента до складу Учасників.

4.3. Голос Учасника є остаточним і не може бути відкликаний або переголосований.

4.4. Голосування проходить 10 календарних днів.

4.5. Голосування вважається пройденим, якщо Претендент отримав згоду на включення його в мережу обміну трафіком простою більшістю голосів від кількості Учасників, які взяли участь в голосуванні.

5. Порядок інформування про результати голосування.

5.1. Директор має право до закінчення голосування інформувати Претендента про кількість і склад Учасників, які взяли участь в голосуванні, без вказівки поіменних результатів.

5.2. Не пізніше 30 днів після закінчення голосування Директор повинен повідомити Учасників про результати голосування.

5.3. Інформація про результати голосування повинні бути також відомості про:

- Прийняте рішення щодо прийняття Претендента в число Учасників;

- Кількості Учасників, які взяли участь в голосуванні;

- Кількості голосів, поданих за і проти Претендента.

 

6. Порядок надання поіменних результатів голосування.

6.1. Поіменні результати голосування можуть надаватися на вимогу Учасника тільки на підставі рішення Правління ІнАУ.

6.2. Дана вимога має бути направлена Директору в письмовому вигляді і завірена печаткою Учасника. Директор інформує Правління ІнАУ про надходження вимоги не пізніше 3 робочих днів з моменту її отримання.

6.3. Правління ІнАУ розглядає питання відповідно до свого регламенту, але не пізніше найближчого планового засідання Правління.

6.4. Не пізніше 3 робочих днів після прийняття рішення Правлінням ІнАУ, Директор інформує про нього Учасника.